>Νίκος Δήμου

>

Ον και μη ον. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συνώνυμα γι αυτό το ολέθριο ζευγάρι. Ζωή – θάνατος. Παρουσία – απουσία. Κάτι – τίποτα.
Το τίποτα, το κενό, το μηδέν είναι, βέβαια, ο κυρίαρχος πόλος. Κερδίζει πάντοτε στο τέλος.
This entry was posted in real. Bookmark the permalink.

1 Response to >Νίκος Δήμου

  1. s.A says:

    >Νίκος Δήμου – Στην τετράγωνη νύχτα της φωτογραφίας
    Σημειώσεις στα ποιήματα της Κικής Δημουλά

Leave a Reply

Your email address will not be published.